آموزش طرح ماهر هلال احمر آران و بیدگل

آموزش طرح ماهر هلال احمر آران و بیدگل (مهارت آموز هلال احمر)

باحضور مدیران و مربیان مدارس  ابتدایی شهرستان مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ در سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر