آقای حسین شاهدی

 

مدیر پشتیبانی

 

توضیحات: ..................

 

تحصیلات: فوق دیپلم

 

شغل: آزاد_خبرنگار

 

آدرس صفحه مجازی: (اینستاگرام)

....