فرهاد باصری

آزادی۳ زندانی جرایم غیرعمد با مساعدت دفتر قضایی آران و بیدگل

به مناسبت عید سعید غدیر خم و با همت و مساعدت مدیر دفتر الکترونیک قضایی آران و بیدگل، ۳ زندانی جرائم غیرعمد در شهرستان کاشان و آران و بیدگل به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

🔹آقای فرهاد باصری که به عنوان جوان ترین مدیر قضایی کشور که در حال حاضر مدیریت ۲ دفتر قضایی در شهرستان آران و بیدگل و زندان کاشان را برعهده دارد با پرداخت مبلغی بالغ بر هفتصد میلیون ریال؛ باعث آزادی این زندانیان و خوشحالی خانواده های آنان گردید./دیدبان کویر

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر